Poprawna pisownia

przyciągnęłam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pżyciągnęłam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przy ciągnęłam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przyciągłam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przyciongłam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszyciągnęłam

Niepoprawna pisownia