Poprawna pisownia

przy tobie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przytobie

Niepoprawna pisownia