Poprawna pisownia

przeżyli

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pszeżyli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prze żyli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przerzyli

Niepoprawna pisownia