Poprawna pisownia

przeżyć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pszeżyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prze żyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przerzyć

Niepoprawna pisownia