Poprawna pisownia

przetwarzanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przetfarzanie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przetważanie

Niepoprawna pisownia