Poprawna pisownia

przerzuci

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pszerzuci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przeżuci

Niepoprawna pisownia, uwaga: może być poprawne jako forma słowa przeżuć.

Niepoprawna pisownia

przerzóci

Niepoprawna pisownia