Niepoprawna pisownia

przehadzasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przechadzasz

Poprawna pisownia