Niepoprawna pisownia

przectawisz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przedstawisz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pszedstawisz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przetstawisz

Niepoprawna pisownia