Czy przed spójnikiem „lub” stawiamy przecinek?
Wyraz „lub” jest spójnikiem rozłącznym. W języku polskim występuje jako osobna, nieodmienna część mowy. Może pojawiać się zarówno w zdaniach pojedynczych, jak i złożonych – łączy wówczas dwa zdania podrzędne, jednocześnie wskazując, że jedno z nich jest zgodne z prawdą. Niekiedy należy postawić przed nim przecinek – zobaczmy w jakich sytuacjach.

„Lub” w zdaniu pojedynczym
Jeśli nie jest on powtórzony, zazwyczaj w zdaniach pojedynczych przed spójnikiem „lub” nie stawiamy przecinka.
Przykład:
Przyjadę do ciebie jutro lub pojutrze.

„Lub” w zdaniu współrzędnie złożonym
Również w zdaniach współrzędnie złożonych przed zazwyczaj lub nie powinniśmy stawiać przecinka.
Przykład:
Pojadę jutro na siłownię lub pójdę pobiegać.

Wyjątki

Zarówno w zdaniach pojedynczych jak i złożonych przed „lub” należy postawić przecinek, jeśli występuje w wyrażeniu więcej niż jeden raz i pełni tę samą funkcję. Pamiętajmy, że wówczas umieszczamy przecinek przed powtórzonym spójnikiem „lub”.
Przykład:
Pojadę jutro na siłownię lub pójdę pobiegać, lub poćwiczę jogę w domu.
Zrobię na obiad pizzę lub spaghetti, lub też coś zamówię.

Jeżeli spójnik „lub” rozpoczyna wtrącenie, na przykład w zwrotach typu „lub lepiej”, zawsze należy poprzedzić go przecinkiem.
Przykład:
Jutro zrobię na obiad spaghetti, lub lepiej – zamówię pizzę.

Jeśli „lub” występuje w zdaniu po wtrąceniu, zasady interpunkcji nakazują postawić przed nim przecinek.
Przykład:
Na wakacje pojedziemy samochodem, który powinienem zdążyć zarejestrować, lub wybierzemy się pociągiem.