Poprawna pisownia

prawisz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

prawirz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prawiż

Niepoprawna pisownia