Poprawna pisownia

późni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

puźni

Niepoprawna pisownia