Niepoprawna pisownia

powściongliwe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

powściągliwe

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pofściągliwe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powźciągliwe

Niepoprawna pisownia