Poprawna pisownia

powinni by

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

powinniby

Niepoprawna pisownia