Poprawna pisownia

powietrzna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

powieczna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powietżna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powietszna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po wietrzna

Niepoprawna pisownia