Niepoprawna pisownia

nie myci

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa myci.


Poprawna pisownia

niemyci

Poprawna pisownia