Poprawna pisownia

poważaniem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

powarzaniem

Niepoprawna pisownia