Poprawna pisownia

potkniesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po tkniesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podkniesz

Niepoprawna pisownia