Niepoprawna pisownia

potenżna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

potężna

Poprawna pisownia