Niepoprawna pisownia

poruwnaliśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

porównaliśmy

Poprawna pisownia