Niepoprawna pisownia

poprawił bym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poprawiłbym

Poprawna pisownia