Poprawna pisownia

popisani

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po pisani

Niepoprawna pisownia