Niepoprawna pisownia

ponirzsza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poniższa

Poprawna pisownia