Niepoprawna pisownia

jedynom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jedyną

Poprawna pisownia