Niepoprawna pisownia

póltasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pultasz

Poprawna pisownia