Niepoprawna pisownia

polsko-języczny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

polskojęzyczny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

polsko języczny

Niepoprawna pisownia