Poprawna pisownia

poleciliby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

polecili by

Niepoprawna pisownia