Poprawna pisownia

pogryziony

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po gryziony

Niepoprawna pisownia