Poprawna pisownia

podwyższenie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pod wyższenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podwyrzszenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podwyszszenie

Niepoprawna pisownia