Niepoprawna pisownia

pocharata

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poharata

Poprawna pisownia