Niepoprawna pisownia

po żreć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pożreć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

porzreć

Niepoprawna pisownia