Niepoprawna pisownia

po znało

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poznało

Poprawna pisownia