Niepoprawna pisownia

po winieneś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

powinieneś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

powinieneź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powinienneś

Niepoprawna pisownia