Niepoprawna pisownia

po tanieją

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

potanieją

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

potaniejom

Niepoprawna pisownia