Niepoprawna pisownia

po prosił

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poprosił

Poprawna pisownia