Niepoprawna pisownia

po budzaliśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pobudzaliśmy

Poprawna pisownia