Niepoprawna pisownia

pjętnasty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

piętnasty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pjetnasty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pientnasty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pjentnasty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pietnasty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

15-nasty

Niepoprawna pisownia