Niepoprawna pisownia

piż

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pisz

Poprawna pisownia, uwaga: mając na myśli nazwę miasta zlokalizowanego w woj. warmińsko-mazurskim słowo zapisujemy wielką literą – Pisz.


Niepoprawna pisownia

pirz

Niepoprawna pisownia