Poprawna pisownia

piękniejsi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pienkniejsi

Niepoprawna pisownia