Poprawna pisownia

pamiętasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pamientasz

Niepoprawna pisownia