Niepoprawna pisownia

oznaimiłeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

oznajmiłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

o znajmiłeś

Niepoprawna pisownia