Poprawna pisownia

nie omieszka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieomieszka

Niepoprawna pisownia