Niepoprawna pisownia

owiele

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

o wiele

Poprawna pisownia