Poprawna pisownia

opóźniać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

opuźniać

Niepoprawna pisownia