Niepoprawna pisownia

opóścić

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

opuścić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

opuźcić

Niepoprawna pisownia