Niepoprawna pisownia

opóści

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

opuści

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

opuźci

Niepoprawna pisownia