Poprawna pisownia

mniej więcej

Poprawna pisownia, znaczenie: w przybliżeniu, około, prawie.


Niepoprawna pisownia

mniej wiencej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

miejwięcej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

miej więcej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mniejwięcej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mniej-więcej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mniejwiencej

Niepoprawna pisownia