Odmienianie przez liczby, jak odmieniać przez liczby

W języku polskim występują dwie liczby – pojedyncza i mnoga. Według obowiązujących w nim zasad przez liczby odmieniają się następujące części mowy: rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, czasowniki oraz liczebniki – są tzw. odmienne części mowy. Sama kategoria liczby służy do oznaczania jednego lub kilku obiektów w celu przekazania informacji o ich ilości. Pomimo tego, że liczba jest charakterystyczna dla wszystkich wyrazów, które przez liczby można odmienić, należy pamiętać, że istnieją grupy wyrazów, które występują wyłącznie w liczbie pojedynczej lub wyłącznie w liczbie mnogiej.

Wyrazy występujące jedynie w liczbie pojedynczej to na przykład: woda, gaz, miłość, wiedza.
Wyrazy, które występują wyłącznie w liczbie mnogiej: drzwi, spodnie, gody, nożyczki, Karpaty.

Liczby w języku polskim

Jak wyżej wspomniano, w naszym języku ojczystym występuje liczba pojedyncza oraz mnoga. Ciekawostką jest fakt, że w niektórych wyrazach można zauważyć również pozostałości po używanej w przeszłości liczbie podwójnej. Ślady tej liczby do tej pory obserwujemy w odmianie rzeczowników takich jak: ręce, uszy czy oczy. Poniżej przedstawimy odmianę tych rzeczowników w liczbie pojedynczej i mnogiej przez przypadki.

Liczba pojedyncza

Mianownik (kto? co?) ręka, ucho, oko
Dopełniacz (kogo? czego?) ręki, ucha, oka
Celownik (komu? czemu?) ręce, uchu, oku
Biernik (kogo? co?) rękę, ucho, oko
Narzędnik (z kim? z czym?) ręką, uchem, okiem
Miejscownik (o kim? o czym?) ręce, uchu, oku
Wołacz (o!) ręko, ucho, oko

Liczba mnoga

Mianownik (kto? co?) ręce, uszy, oczy
Dopełniacz (kogo? czego?) rąk, uszu (uszów), oczu (oczów)
Celownik (komu? czemu?) rękom, uszom, oczom
Biernik (kogo? co?) ręce, uszy, oczy
Narzędnik (z kim? z czym?) rękami, uszami, oczami
Miejscownik (o kim? o czym?) rękach, uszach, oczach
Wołacz (o!) ręce, uszy, oczy