Poprawna pisownia

odczekasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

od czekasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ot czekasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otczekasz

Niepoprawna pisownia