Poprawna pisownia

oburzyli

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

obórzyli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

o burzyli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

obużyli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

obóżyli

Niepoprawna pisownia