Poprawna pisownia

obowiązków

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

obowionzków

Niepoprawna pisownia